ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน นานาชาติ (PISA) ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ ประเด็นการติดตาม การเตรียมความพร้อมและแผนการขับเคลื่อนในภาคเรียนที่ 1/2567 แผนระดับเขตพื้นที่ แผนระดับสถานศึกษาร่วมกับแกนนำของเขตพื้นที่การศึกษา