ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงการรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละและคุณงามความดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าพ่อพญาแล ที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองชัยภูมิ ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้มีแผ่นดินอยู่อาศัยอย่างเป็นปกติสุขจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีบุญเดือนหก แห่บายศรี ไปรอบตัวเมืองชัยภูมิ ไปจนถึงหนองปลาเฒ่า ระยะทา ง 5 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันประกอบพิธีถวายบายศรีแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล(แล) หรือเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ โดยนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ